מה קורה אם אחרי שניתן צו ירושה על פי דין וחולק העיזבון ולפתע נמצאת צוואה בכתב שמשנה את כל החלוקה?

מקרה כזה הגיע למשרדנו באחד מן הימים.
לאחר מות האם, 3 האחים (שני אחים ואחות) פנו לרשם הירושה בקשו וקיבלו צו ירושה לפיו וכמחויב בחוק, ירושת האם מתחלקת בין ילדיה באופן שווה לכל אחד מהם (1/3). האם הותירה מספר דירות וסכום מזומן של כ 2 מיליון שקלים. העיזבון חולק, כל אחד מהיורשים קיבל כ 600 אלף שקל והדירות נרשמו על שמם. חלפו מספר חודשים ואחד מהיורשים מצא צוואה מקורית בה האם המנוחה ציוותה את כל נכסיה אליו באופן בלעדי.
יורש זה פנה למשרדנו לברר מה ניתן לעשות. ידענו כי לפי הוראות החוק לרשם לענייני ירושה הסמכות לבטל צו ירושה שניתן אם מתגלה צוואה מאוחר יותר ואם השתכנע כי המדובר בגילוי בתום לב. לכן בררנו תחילה איך כלל קרה הדבר. התברר כי אותו יורש טיפל באימו המנוחה בשנותיה האחרונות וסעד אותה וכי לאחר מותה ועקב היגון שפקד אותו לא מצא את הכוחות להיכנס לדירתה ולבדוק את חפציה. הגשנו את הבקשה המתאימה לרשם. אחד האחים מיד התרצה והסכים לבקשה האחות סירבה בכל תוקף.
התיק עבר לביהמ"ש לענייני משפחה שם נתקלנו בהתנגדות חריפה מצד האחות. נהלנו את ההליך ברגישות המחויבת אך בעמדה איתנה ומדויקת, בהבינו כי המדובר במקרה רגיש עד מאוד. עברנו הליך הוכחות בו הדפנו את כל טענות האחות והראינו כי אותה הצוואה משקפת נאמנה את רצון הנפטר וכי דבר גילויה היה מפתיע ובתום לב. ביהמ"ש לענייני משפחה מפי כב' השופט בן ציון ברגישות רבה ובחוכמה למרות שניסה לא פעם להביא את האחות לידי פשרה לבסוף נתן פסק דין מקיף ומפורט בה התקבלו כל טענות היורש ומלוא העיזבון עבר לידו כמחויב על פי הצוואה – תמ"ש [חיפה] 43328-11-11.