מכת הפריצות לטלפונים של מפורסמים

מלפני כשנתיים היו מספר מקרי חדירה לחומרי מחשב של מפורסמים והפצת תמונותיהם. דבר מכוער לכשל עצמו המהווה מספר עבירות פליליות כבדות שבצידן עונשי מאסר של 5 שנים לכל עבירה בנפרד (פגיעה בפרטיות, חדירה לחומרי מחשב) ואף למעלה מכך במקרים מסוימים.

מקרה דומה הגיע למשרדנו באחד מן הימים – מקרה של קטין, גאון מחשבים עם פוטנציאל גדול שקיבל כתב אישום המאשים אותו בחדירה לחומר מחשב, פגיעה בפרטיות והטרדה מינית. זאת בעקבות חדירה לטלפון של דוגמנית מפורסמת בישראל והפצת תמונותיה האינטימיות, כך לדברי כתב האישום ברשתות החברתיות. עבירות שעונשן המצטבר מגיע לכדי 15 שנים!

קיבלנו את התיק, לאחר שהוריו הזדעזעו במשרדנו מהאשמות החמורות המוטחות בבנם וביקשנו מהפרקליטות לקבל את חומרי החקירה.

קיבלנו לידנו קלסרים עבי קרס של קודים של פריצות, אתור והתחקות אחר חשבונות דוא"ל, בקשות לקבלת צווים לחדור לחשבונות דוא"ל שונים ותמונות הדוגמנית שהופצו.

עשינו עבדות מחקר מעמיקה אודות חומרי החקירה, למידה ביחד עם מומחים אודות קודי הפריצות השונות והתחקות אחר ההודעות שלכאורה הובילו אל מרשינו הקטין. עלינו על מספר לקויים בהתחקויות אלו וחמור מכך בבקשות שהוגשו לבית המשפט כדי לקבל גישה לחשבונות אלו.

עניין אחד בלט יותר מכל והוא האישום בהטרדה מינית וזאת לשיטת התביעה, כי המדובר בהפצת תמונותיה האינטימיות של הדוגמנית. דבר העלול לקטלג את מרשנו כעבריין מין על כל המשתמע מכך. אך גילינו "שלא כצעקתה" והתמונות, ספק אינטימיות וזאת בלשון המעטה.

לאור הליקויים והממצאים מחומרי החקירה וגם לפי ההוראות המיוחדות לפי חוק הנוער (שפיטה) ביקשנו פגישת שימוע עם הפרקליטות.

בפגישה זו, בצורה חדה ומדויקת מגובה בחומרי החקירה וידע מיוחד ומבלי ללכת סחור סחור הצבענו בפני התביעה על הלקויים בחומרי החקירה, על הליקויים בבקשות [דבר חמור במיוחד] ועל הטענה מרחיקת הלכת בדבר עבירת המין המוטלת בספק ענק.

לאחר התייעצויות לא מעטות בינם לבין עצמם הגענו להסדר מקל שצופה פני עתידו של הקטין, שכל חייו עוד לפניו ולו זו מעידה חד פעמית כדי לאפשר את שיקומו ועתידו לטובתו ולטובת החברה בכללותה.

בסופו של יום עבירת ההטרדה המינית נמחקה מכתב האישום, הקטין הודה במעשיו התנצל בכתב בפני הדוגמנית ו"זכה" לעונש בלבד של של"צ – עבודות שירות, אך ללא כל הרשעה פלילית!

מקרה שנגמר לטובת כולם שעם ייעוץ משפטי לא נכון עלול היה להיגמר אחרת לגמרי ומאחורי סורג ובריח….